Individuele Begeleiding/Behandeling

Zijn de volgende situaties herkenbaar voor u als ouder/verzorger?

  • Uw kind heeft een laag zelfbeeld;
  • Uw kind wordt gepest of pest anderen;
  • Uw kind vindt het moeilijk om grenzen aan te geven;
  • Uw kind vindt het lastig om duidelijk te zeggen wat hij/zij wil;
  • Uw kind heeft moeite met veranderingen en nieuwe situaties;
  • Uw kind vindt het lastig om sociale contacten te maken of te onderhouden;
  • Uw kind heeft moeite met emotieregulatie;
  • Uw kind heeft vervelende gebeurtenissen meegemaakt.

Dan is gespecialiseerde individuele begeleiding of behandeling met behulp van pony's wellicht helpend voor uw zoon of dochter. Tijdens de begeleiding/behandeling- momenten wordt er samen met pony's aan bovenstaande punten gewerkt middels verschillende oefeningen naast het paard. Ook passen we vanuit de paardencoaching het spiegelen met paarden toe.

Behandeling
Onder behandeling verstaat men het aanleren van nieuwe vaardigheden en/of het verwerken en herstellen van pijn uit het verleden en middels kleine stappen hierin een basis aanleggen. Bij behandeling heb je geformuleerde verbeterdoelen die op een gestructureerde en systematische manier worden nagestreefd, waarvoor specifieke deskundigheid is vereist. Behandeling is gericht op herstel/voorkomen van verergering (leren omgaan met (gevolgen van) aandoening). Een probleem wordt behandeld, indien mogelijk opgeheven of hanteerbaar gemaakt, middels methodieken, interventies en trainingen.

Samengevat:
- Werken aan de oorzaak van het zichtbare gedrag of probleem.
- Kinderen die stagneren binnen meerdere levensgebieden als gevolg van emotieregulatie
- Eigen problematiek ouders/ opvoeders
- Aan de hand van verbeterdoelen welke op een systematische manier worden nagestreefd
- Aan de hand van het werken met methodieken
- Ontwikkelen/aanleren van zelfredzaamheid
- Toewerken naar begeleiding
- Kort durend


Begeleiding
Onder begeleiding worden activiteiten verstaan waarmee wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen. Bijvoorbeeld door te oefenen met vaardigheden of het aanbrengen van structuur. Ook praktische ondersteuning is mogelijk, bijvoorbeeld het samen gaan naar afspraken bij een arts/ therapeut, samen oefenen met naar de winkel gaan of het samen zoeken en gaan naar een plek voor een hobby. Er wordt dan bijvoorbeeld hulp geboden bij het plannen van de activiteiten, het regelen van dagelijkse zaken, het nemen van besluiten en het structureren hiervan. Begeleiding kan ook activerend van aard zijn, zoals het stimuleren om bepaalde activiteiten te ondernemen of sociale contacten te onderhouden. Het verschil met behandeling is dat er geen sprake is van een programmatische benadering om een specifiek doel te bereiken, maar van een voortdurende situatie, waarin nog bestaande (of door behandeling herwonnen) functionaliteit wordt onderhouden of ingeslepen door herhaling.

Samengevat:
- Leren omgaan met het zichtbare gedrag of probleem vaardigheden oefenen
- Kinderen die moeite hebben met hun emotieregulatie
- Samenwerken met ouders/ opvoeders
- Oefenen door middel van herhaling en dit eigen maken
- Door samen activiteiten te ondernemen
- Bevorderen/behouden van zelfredzaamheid
- Toewerken naar voorliggend veld/regulier
- Lang durend

 

Beschikking Jeugdwet/WMO
Horse & Happiness werkt samen met de Kracht van Dichtbij/Gemeente en wij werken daarom op basis van een beschikking (indien iemand daar voor in aanmerking komt). 


Individuele begeleiding particulier
1 uur €50,-

Heeft u vragen over bovenstaande informatie? Neem dan contact met ons op via de telefoon, mail of via onderstaand contactformulier..