Samenwerking

Om onze coaching en training zo optimaal mogelijk te maken werken wij ook samen met anderen. 
Ook met ons samenwerken? Neem dan contact met ons op.

Onze samenwerkingspartners:

Kinderen en jongeren kunnen door emotionele en ingrijpende gebeurtenissen in de knel raken. Jeugdtrauma Herstel Limburg kan daarbij helpen. Zij bieden deskundige behandeling, begeleiding én diagnostiek bij trauma gerelateerde klachten aan jeugdigen van 0 t/m 18 jaar en het gezin. Doel is het verwerken van het trauma en het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht.

www.jeugdtraumaherstellimburg.nl